CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky


Aktuality:


Činnost Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělání ENIC / NARIC byla k 1.1.2014 převedena na MŠMT - odbor vysokých škol (odbor 30).


Konference DisCo 2018 se koná 25. - 26.6.2018 v Praze


Sborník DisCo 2017 vyšel online.

Sborníky DisCo 2015-16 (indexovány ve Web of Science).

Oddělení výzkumu

  Externí odkaz
 • Formulace koncepcí a strategií rozvoje terciárního vzdělávání.
 • Hodnocení kvality systémů terciárního vzdělávání.
 • Problematika vysokoškolských studentů.
 • Mechanismy řízení a financování vysokých škol.
 • Boloňský proces - vytváření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání.
 • Spolupráce vysokých škol se zaměstnavateli a poradenská činnost vysokých škol.
 • Vlivy demografického vývoje na terciární vzdělávání.
 • Internacionalizace terciárního vzdělávání.


Národní centrum distančního vzdělávání

  Externí odkaz
 • Výzkum v oblasti teorie a praxe distančního vzdělávání.
 • Výzkum v oblasti hodnocení pedagogické efektivity distančního vzdělávání.
 • Výzkum uplatnění ICT v pedagogickém procesu v oblasti terciálního vzdělávání.
 • Zřízení a spravování informačních databází a specializované knihovny.
 • Poradenství a propagace distanční formy vzdělávání.


Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzděláníČinnosti Střediska pro ekvivalenci dokladů o vzdělání ENIC / NARIC od 1. 1. 2014 vykonává odbor vysokých škol (odbor 30) MŠMT.
Kontakt: enic-naric@msmt.czCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB