CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

KONFERENCE A SEMINÁŘE USKUTEČNĚNÉ


Závěrečná konference projektu Věda pro život, život pro vědu (VĚŽ), 23. 6. 2015

Závěrečná konference projektu - program


Konference 2ndIHE 2015, 13.4.2015


2nd Internationalisation of Higher Education 2015: Management of Higher Education and Research


9. ročník mezinárodní konference DisCo2014


8. ročník mezinárodní konference DisCo 2013.New technologies and media literacy education společně se Studii nových médií Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty UK. Více informací na www.disconference.eu).
Banner DisCo


Centrum pro studium vysokého školství je spolupořadatelem mezinárodní vědecké konference Ethnographies of higher education: researching and reflecting “at home” v dnech 22. - 24. 5. 2013. Více viz zde (odkaz: www.ethe.cz).


Spolupořádáme mezinárodní konferenci Cross Industry Technology Transfer and Innovation Conference (TTI 2012), která se uskuteční v Praze 5. a 6. listopadu, 2012. Více se můžete dozvědět zde


Ve dnech 25. - 27.6. 2012 se v areálu UK v Jinonicích uskutečnila 7. mezinárodní konference DisCo 2012 "Nová média a vzdělávání".


Úvodní seminář ke kurzu VYSPA PTPO, 2. běh 28.4.2011


Seminář o projektu „Síť regionálních koordinátorů – Ústecký kraj“ a o národní i mezinárodní situaci v terciárním vzdělávání 16. 3. 2011


E-learningový kurz vysokoškolské pedagogiky pro přírodovědné a technické obory


Panelová diskuse o strukturovaném studiuBoloňský proces: Prospěl nebo uškodil českým vysokým školám? Strukturované studium po deseti letech.DisCo 2010, Mezinárodní konference o distančním vzděláváníKonference věnovaná distančnímu vzdělávání, jeho teorii, výzkumu i praktické realizaci v prostředí terciárního a celoživotního vzdělání se uskutečnila od 23. do 25. června 2010 v univerzitním areálu Západočeské univerzity v Plzni na Borských polích. Konference se konala pod záštitou rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Josefa Průši, CSc., za přispění města Plzeň a partnerství časopisu Andragogika a firmy FRONTER.10. seminář Hodnocení kvality vysokých škol s názvem "Mechanizmy hodnocení kvality vysokých škol"Téma: Financování výzkumu a jeho role ve vysokém školství - klasifikace vysokých škol
Seminář: 28. - 29. ledna 2009

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Aula rektorátu
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
info: http://hkvs.ujep.czNárodní soustava kvalifikací pro terciární vzděláváníSeminář:
02. 12. 2008 PRAHA, záznam ze semináře (, 160kB)
04 .12. 2008 BRNO, záznam ze semináře (, 105kB)New challenges in higher education research and policy in Europe and in CR (, 90kB)Téma: Financování výzkumu a jeho role ve vysokém školství - klasifikace vysokých škol
Seminář: 27.-28. listopadu 2008Rozšiřování výsledků projektu OECD - Thematic Review of Tertiary Education (, 32kB)Téma: Adamemická kariéra
Seminář: 23. září 2008Rozšiřování výsledků projektu OECD - Thematic Review of Tertiary Education (, 32kB)Téma: Řízení vysokých škol
Seminář: 16. září 2008V. národní konference "Distanční vzdělávání v České republice - současnost a budoucnost"Místo konání: Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Termín konání: 25. června – 27. června 2008
Pořadatelé: Národní centrum distančního vzdělávání ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB