CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Dozorčí rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

Členy Dozorčí rady Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. jmenuje a odvolává podle § 19 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, zřizovatel, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Složení Dozorčí rady:

  • Mgr. Karolína Gondková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelka odboru vysokých škol
  • prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, Univerzita Karlova v Praze, rektor
  • JUDr. Ing. Mgr. Marek Hodulík, Rada vysokých škol
  • doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, děkan - Fakulta informatiky a statistiky
  • Ing. Jana Říhová, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelka odboru podpory vysokých škol a výzkumu
  • PhDr. Pavel Doleček, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, pověřený náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, předseda Dozorčí radyCSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB