CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. - Národní centrum distančního vzdělávání

NÁRODNÍ CENTRUM DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

E-mail: ncdiv@csvs.cz

Kontakt CSVŠ Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.
CSVŠ - Národní centrum distančního vzdělávání
U Dvou srpů 2/2024
150 00 Praha 5
tel.: +420 257 011 344
e-mail: beseda@csvs.cz


Zabývá se výzkumem, monitoringem, poradenstvím a osvětou na poli distančního a celoživotního vzdělávání poskytovaného v oblasti terciárního vzdělávání v ČR a ve světě a to již od roku 1995.

Sleduje nejnovější trendy na poli pronikání moderních komunikačních technologií do oblasti pedagogické praxe. V současné době především rozvoj LMS systémů, sociálních sítí a e-learningu.

Provozuje knihovnu CSVŠ a v jejím rámci i specializované oddělení věnované distančnímu vzdělávání.

Spolupracuje na široké paletě vzdělávacích aktivit v oblasti distančního vzdělávání, vysokoškolského managementu, vysokoškolské pedagogiky.

Know-how o distančním a celoživotním vzdělávání pomáhá šířit pořádáním konferencí a seminářů.

Každé dva roky pořádá mezinárodní konferenci věnovanou problematice distančního vzdělávání s některou s českých vysokých škol.

Konference DisCo 2017: Otevřené vzdělávání jako cesta ke společnosti vědění se bude konat 26. - 27.6.2017

Sborníky z konferencí jsou ke stažení níže: Webové stránky minulých ročníků konference: Spolupracuje s Českou asociací distančního vzdělávání, je členem EDEN (Evropské sítě distančního vzdělávání a e-learningu)

Zajímavé informace Vám přinášíme prostřednictvím našeho blogu: http://distancne.blogspot.com

Odkazy ze všech koutů internetu (nejen) k distančnímu vzdělávání najdete na našem profilu ve službě Delicious: http://www.delicious.com/NCDiV

Sledujte nás na Facebooku:
CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB