CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.


English |  Česky
Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Rada Centra pro studium vysokého školství, v.v.i.

Rada CSVŠ, v.v.i. byla zvolena v souladu s § 18 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a v souladu s volebním řádem CSVŠ, v.v.i., v tomto složení:

  • Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D., CSVŠ, v.v.i. - místopředseda
  • prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., ČVUT
  • Ing. Jan Koller, Ph.D., CSVŠ, v.v.i.
  • Ing. Helena Šebková, CSc., CSVŠ, v.v.i.
  • Mgr. Michaela Šmídová, Ph.D., CSVŠ, v.v.i.
  • prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., MŠMT - předseda

  • Marta Šlemendová, CSVŠ, v.v.i., tajemnice

Rada jedná podle přijatého Jednacího řádu Rady CSVŠ, v.v.i. Schází se na pravidelných zasedáních dvakrát ročně. Podle potřeby může naléhavé návrhy projednat per rollam elektronickou poštou.


CSVŠ - Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i. © 2008 | Code by BlackWEB